KAI-A101
KAI-A101

中央實驗桌附水槽 W240*D150*H80 W300*D150*H80 W360*D150*H80

press to zoom
KAI-A102
KAI-A102

中央實驗桌附水槽 W240*D150*H80/190 W300*D150*H80/190 W360*D150*H80/190

press to zoom
KAI-A103
KAI-A103

中央實驗桌附水槽 W240*D150*H80/210 W300*D150*H80/210 W360*D150*H80/210

press to zoom
KAI-A104
KAI-A104

中央實驗桌 W240*D150*H80/210 W300*D150*H80/210 W360*D150*H80/210

press to zoom
KAI-A105
KAI-A105

中央實驗桌附水槽 W240*D150*H80/210 W300*D150*H80/210 W360*D150*H80/210

press to zoom
KAI-A106
KAI-A106

中央實驗桌 W240*D150*H80/210 W300*D150*H80/210 W360*D150*H80/210

press to zoom
KAI-A107
KAI-A107

中央實驗桌 W240*D150*H80/190 W300*D150*H80/190 W360*D150*H80/190

press to zoom
KAI-A108
KAI-A108

中央實驗桌 W240*D150*H80/80 W300*D150*H80/80 W360*D150*H80/80

press to zoom
KAI-A109
KAI-A109

中央實驗桌附水槽 W240*D150*H80/210 W300*D150*H80/210 W360*D150*H80/210

press to zoom
KAI-A110
KAI-A110

中央實驗桌 W240*D150*H80/210 W300*D150*H80/210 W360*D150*H80/210

press to zoom
KAI-A111
KAI-A111

中央實驗桌 W240*D150*H80/190 W300*D150*H80/190 W360*D150*H80/190

press to zoom
KAI-A112
KAI-A112

中央實驗桌 W240*D150*H80/190 W300*D150*H80/190 W360*D150*H80/190

press to zoom
KAI-A113
KAI-A113

中央實驗桌 W240*D150*H80/210 W300*D150*H80/210 W360*D150*H80/210

press to zoom
KAI-A114
KAI-A114

實驗邊桌 W240*D150*H80/210 W300*D150*H80/210 W360*D150*H80/210

press to zoom
KAI-A115
KAI-A115

實驗邊桌 W240*D150*H80/210 W300*D150*H80/210 W360*D150*H80/210

press to zoom
KAI-A116
KAI-A116

實驗邊桌 W240*D150*H80/210 W300*D150*H80/210 W360*D150*H80/210

press to zoom
KAI-A117
KAI-A117

教師桌附水槽 W240*D150*H75/80 W300*D150*H75/80 W360*D150*H75/80

press to zoom
KAI-A118
KAI-A118

教師桌附水槽 W240*D150*H75/80 W300*D150*H75/80 W360*D150*H75/80

press to zoom
KAI-A119
KAI-A119

學生實驗桌 W240*D90*H80 W300*D120*H80 W360*D120*H80

press to zoom
KAI-A120
KAI-A120

學生實驗桌附水槽 W240*D90*H80 W300*D120*H80 W360*D120*H80

press to zoom
KAI-A121
KAI-A121

實驗邊桌 W240*D75*H80 W300*D75*H80 W360*D75*H80

press to zoom
KAI-A122
KAI-A122

實驗邊桌 W240*D75*H80/190 W300*D75*H80/190 W360*D75*H80/190

press to zoom
KAI-A123
KAI-A123

學生實驗桌附水槽 W240*D150*H80 W300*D150*H80 W360*D150*H80

press to zoom