KAI-A301
KAI-A301

中央實驗桌附水槽 W240*D150*H80 W300*D150*H80 W360*D150*H80 W420*D150*H80

press to zoom
KAI-A302
KAI-A302

中央實驗桌附水槽 W240*D150*H80 W300*D150*H80 W360*D150*H80 W420*D150*H80

press to zoom
KAI-A303
KAI-A303

中央實驗桌 W240*D150*H80 W300*D150*H80 W360*D150*H80 W420*D150*H80

press to zoom
KAI-A304
KAI-A304

實驗邊桌 W240*D75*H80 W300*D75*H80 W360*D75*H80 W420*D75*H80

press to zoom
KAI-A305
KAI-A305

實驗邊桌附水槽 W240*D75*H80 W300*D75*H80 W360*D75*H80

press to zoom
KAI-A306
KAI-A306

實驗邊桌 W240*D75*H80 W300*D75*H80 W360*D75*H80

press to zoom
KAI-A307
KAI-A307

實驗邊桌 W240*D75*H80/210 W300*D75*H80/210 W360*D75*H80/210

press to zoom
KAI-A308
KAI-A308

實驗邊桌 W240*D75*H80/210 W300*D75*H80/210 W360*D75*H80/210

press to zoom